แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี2559

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:03:42
จำนวนเข้าชม 205 ครั้ง

ติดต่อขอแบบพิมพ์และยื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตระก ....อ่านต่อ

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้ายประจำปี 2560

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:00:09
จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้ายประจำปี 2560 ....อ่านต่อ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 14:50:08
จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบ ....อ่านต่อ

เรื่่อง กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 14:42:24
จำนวนเข้าชม 156 ครั้ง

กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2560 ให้บริการชำ ....อ่านต่อ

เรื่่อง รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 14:16:31
จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ....อ่านต่อ

ประกาศผลสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานรักษาของ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-22 21:04:50
จำนวนเข้าชม 330 ครั้ง

ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาธนานุบาล ....อ่านต่อ

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-21 14:17:51
จำนวนเข้าชม 236 ครั้ง

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพ ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-14 19:32:28
จำนวนเข้าชม 298 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค. ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พนักงานรักษาของ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-08-16 20:08:45
จำนวนเข้าชม 332 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวล ....อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานรักษาของ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-06-27 14:35:59
จำนวนเข้าชม 344 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ....อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

ข้อมูลล่าสุด: 2016-06-03 09:17:35
จำนวนเข้าชม 450 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-03-22 11:35:42
จำนวนเข้าชม 375 ครั้ง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างปั้นน้ำม ....อ่านต่อ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลล่าสุด: 2016-03-22 11:31:22
จำนวนเข้าชม 405 ครั้ง

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หลั ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ข้อมูลล่าสุด: 2015-09-09 21:23:26
จำนวนเข้าชม 437 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนทับช้างหมู่ 6 ....อ่านต่อ

เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯ

ข้อมูลล่าสุด: 2015-09-07 12:07:17
จำนวนเข้าชม 573 ครั้ง

เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่ ....อ่านต่อ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ข้อมูลล่าสุด: 2015-09-02 15:06:31
จำนวนเข้าชม 439 ครั้ง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ห้องคอมพิว ....อ่านต่อ

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-10 09:41:33
จำนวนเข้าชม 491 ครั้ง

เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้า ....อ่านต่อ

รายงานการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-03 15:26:13
จำนวนเข้าชม 2462 ครั้ง

รายงานการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

รายละเอียดต ....อ่านต่อ